Жоғары инженерлік-технологиялық колледжі
0

 

 

Қабылдау ережесі

Жүктеу: Инструкция по порталу EGOV

 

1 Қосымша

 

Жоғары инженерлік – технологиялық  колледжіне түсу емтихандарын тапсыру үшін орта білім, кәсіби, техникалық оқу бағдарламалары бойынша мамандарды дайындауды жүзеге асырудағы мамандық бейіні бойынша  жалпы білім беретін пәндер тізімі

 

Шифр

Мамандықтар атауы

Наименование специальности

Оқу мерзімі

Срок  обучения

Бейін бойынша пән атауы

Наименование  профильного предмета

9 сынып негізінде

на базе 9 класса

11 сынып негізінде

на базе 11 класса

9 сынып негізінде

на базе

9 класса

11 сынып негізінде

на базе 11 класса

0201000

Құқықтану

Правоведение

2 ж/г. 10 ай/м.

1 ж/г. 10 ай/м

Құқық негізі

Основы права

Дүниежүзі тарихы

Всемирная история

0518000

Есеп және аудит (салалар бойынша)

Учет и аудит (по отраслям)

2 ж/г. 10 ай/м

1 ж/г. 10 ай/м

Математика

Математика

1304000

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)

3 ж/г. 10 ай/м

2 ж/г. 10  ай/м

Математика

Математика

0902000

Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша)

Электроснабжение (по отраслям)

3 ж/г. 10 ай/м

2 ж/г. 10 ай/м

Математика

Математика

1201000

Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану

Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта

 3 ж/г. 10 ай/м

2 ж/г. 10 ай/м

Математика

Математика

1202000

Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікте қозғалысты басқару (салалар бойынша)

Организация перевозок и управление движением на транспорте (по отраслям)

 3 ж/г. 10 ай/м

2 ж/г. 10 ай/м

Математика

Математика

0601000

Стандарттау, метрология және сертификаттау (салалар бойынша)

Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям)

2 ж/г. 10 ай/м

1 ж/г. 10 ай/м

Математика

Математика

0809000

Мұнай және газ - кен орындарын пайдалану (бейін бойынша)

Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по профилю)

3 ж/г. 10 ай/м

2 ж/г. 10 ай/м

Математика

Математика

0819000

Мұнай және газды қайта өңдеу технологиясы

Технология переработки нефти и газа

3 ж/г. 10 ай/м

2 ж/г. 10 ай/м

Химия

Химия

1513000

Ветеринария

Ветеринария

3 ж/г. 10 ай/м

2 ж/г. 10 ай/м

Биология

Биология

1505000

Балық шаруашылығы (түрлері бойынша)

Рыбное хозяйство (по видам)

3 ж/г. 10 ай/м

2 ж/г. 10 ай/м

Биология

Биология

0802000

Мұнай-газ құбырлары мен мұнай-газ қоймаларын салу және пайдалану

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

3 ж/г. 10 ай/м

2 ж/г. 10 ай/м

Физика

Физика

1224000

Сүт өнімдерінің өндірісі

Производство молочной продукции

2ж/ г. 10 ай/ м.

1 ж/г. 10 ай/м.

Химия

Химия

1225000

Ет және ет өнімдерінің өндірісі  (түрлері бойынша)

Производство мяса и мясных продуктов (по видам)

3 ж/г. 10 ай/ м.

2ж/ г. 10ай/ м.

Химия

Химия

1510000

 

Ауыл шаруашылығын механикаландыру

Механизация сельского хозяйства

3ж/г. 10 ай/м.

2 ж/г. 10  ай/м.

Математика

Математика

1014000

 

Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша)

Технология машинастроение (по видам)

3ж/г.6 ай/м

2ж/г.6 ай/м.

Математика

Математика


 

Ниже вы можете задать ваш вопрос, мы постараемся ответить максимально оперативно.

В этой форме вы можете задать ваш вопрос:
Защитный код
Обновить картинку