Жоғары инженерлік-технологиялық колледжі
0

 

 

Сырттай бөлім

Батыс Казақстан инженерлік технологиялық  колледжі  сырттай  бөлімінде 2018-2019 оқу жылында келесі мамандықтар бойынша мамандар даярланады:

1 курс

0518000 Есеп және аудит (салалар бойынша)

0902000 Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша)

1201000  Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану

0601000 Метрология, стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)

0809000 Мұнай және газ кен орындарын пайдалану (бейін бойынша)

1 семестр

Теориялық оқу: 08.10.18-02.11.18г.

Сессия: 05.11.18-09.11.18г.

2семестр

Теориялық оқу: 01.04.19-26.04.19г.

Сессия: 29.04-03.05.19г.

 

2 курс

0902000 Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша)

1201000  Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану

0601000 Метрология, стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)

Өңдірістік практика: 04.03-26.04.19 г.

 

0809000 Мұнай және газ кен орындарын пайдалану (бейін бойынша)

0802000 Мұнай-газ құбырлары мен қоймаларын салу және пайдалану

3 семестр

Теориялық оқу:  05.11.18-30.11.18г.

Сессия: 03.12.18-07.12.18г.

4 семестр

Теориялық оқу: 01.04.19-26.04.11.19г.

Сессия: 29.04-03.05.19г.

 

3 курс

0902000 Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша)

Диплом алды практика: 04.03-26.04.19 г.

Дипломдық жобалау: 29.04-07.06.19 г.

 

1201000  Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану

Диплом алды практика: 04.03-10.05.19 г.

Дипломдық жобалау: 13.05-07.06.19 г.

 

0809000 Мұнай және газ кен орындарын пайдалану (бейін бойынша)

Диплом алды практика: 04.03-24.05.19 г.

Дипломдық жобалау: 27.05-14.06.19 г.

 

1202000 Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікте қозғалысты басқару (салалар бойынша)

Диплом алды практика: 04.03-26.04.19 г.

Дипломдық жобалау: 29.04-07.06.19 г.

 

5 семестр

Теориялық оқу:  05.11.18-30.11.18г.

Сессия: 03.12.18-07.12.18г.

6 семестр

Теориялық оқу: 28.01.19-22.02.19г.

Сессия: 25.02-01.03.19г.