Жоғары инженерлік-технологиялық колледжі
0

 

 

Нормативтік құқықтық актілер

Жүктеу: Қазақстан Республикасының Конституциясы

Жүктеу: ГОСО

Жүктеу:Қазақстан Республикасындағы тiл туралы

Жүктеу: Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау,
төлеу қағидаларын және олардың мөлшерлерін бекіту туралы

5 Жүктеу: Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті
растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы

Жүктеу: Білім беру ұйымдары түрлерінің номенклатурасын бекіту туралы

Жүктеу: Дуальды оқытуды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы

Жүктеу: Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау 

Жүктеу: Техникалық және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер
стандарттарын бекіту туралы

10  Жүктеу: Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім
беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларын бекіту туралы